Rødbuksalamander, amfibieart i familien egentlige salamandere. Inntil 18 cm lang. Mørk med rød underside. Akvatisk utbredelse på vestkysten av Nord-Amerika. Når en fare truer, løfter den hode, forkropp og hale og viser frem den røde buken.