Rødbrystlo, fugleart i lofamilien. Fugl på størrelse med sandlo og med stor, rødbrun flekk i halspartiet. Hører hjemme på steppene i Asia. Ett eksemplar observert i Øst-Finnmark 1978.