Rød veps, årevingeart i familien stikkeveps. Kjennes fra andre svarte og gule stikkeveps ved røde flekker på de to første bakkroppsleddene og en ankerformet, svart flekk på det gule munnskjoldet. Arbeiderne er 12–14 mm lange, hannene og dronningene 17–20 mm. Rød veps er en av våre vanligste stikkeveps og finnes over hele landet. Bolene er sjelden over 30 cm i diameter og anlegges på bakken, f.eks. rett under moselaget.