Rød snø, rødfarging av snøen, skyldes grønnalgen Chlamydomonas nivalis som har evnen til å samle opp et rødt karotenoidholdig fargestoff, haematokrom, som dekker over kloroplastenes grønne klorofyllfarge. Se også blodregn.