Råteflue, tovingeart i familien blomsterfluer. Den er svart og smal, og bakkroppen er tilspisset med hvitgule sideflekker. Lengde 5–7 mm. Baklårene er tykke og leggene krumme. Arten er vanlig i Norge på friland og sees ofte i blomster. Larvene lever i kumøkk og råtnende plantemateriale.