Rådstue, opprinnelig rådssal i rådhus hvor byrådet hadde sine møter, senere rådhuset selv; også politistasjon med arrestrom, idet denne opprinnelig var i rådhuset. Arresten var også fengsel for varetektsfanger og for soning av korte fengselsstraffer, ofte på vann og brød.