Rådgivningspsykologi er en retning innen personlighets- og klinisk psykologi. Se klientsentrert terapi.