R, på urverk betyr retarder (fr., 'minske farten').