Queensland nuts, de spiselige og velsmakende frøene (av steinfrukter) av arter av treslekten Macadamia, særlig M. integrifolia, i familien Proteaceae. Stammer fra det nordøstlige Australia, vanlig dyrket også i andre varme strøk. Utenom Australia forhandles frøene som makadamianøtter.