Garvestoff som fås fra veden av Schinopsis lorentzii, som vokser i Brasil og Argentina. Quebrachoekstrakt er et viktig garvemiddel, men brukes også som tilsetning til borevæsker for petroleumsboring.