Quadrivium, fra tidlig middelalder en samlebetegnelse på de fire matematisk-naturvitenskapelige fag som inngikk i de sju artes liberales, som til sammen utgjorde den vitenskapelige allmenndannelse og dannet grunnlag for videregående studier i filosofi eller spesialfag som teologi, lovkyndighet eller medisin. Quadrivium omfattet aritmetikk, musikk, geometri og astronomi. De øvrige tre «frie kunster» ble kalt trivium.