Qi, livskraft som ifølge tradisjonell kinesisk legekunst tenkes å strømme gjennom kroppens meridiansystem. Qi kan være mer eller mindre i balanse, avhengig av forholdet mellom yangog yin, og derav følger helse eller sykdom. Menneskets qi påvirkes av inntak av ulike former for mat, f.eks. gjennom qi-kraften i planter. Gjennom bruk av akupunkturnåler kan sirkulasjonen stimuleres eller hemmes slik at kraften kommer i balanse og sirkulerer fritt. Innenfor alternativbevegelsen i dagens samfunn er qi blitt en sentral forestilling. Teorien om qi er basert på ren tro, og har ikke naturvitenskapelig grunnlag.