Pyrolyseolje, aromatisk fyringsolje, vanligvis dannet som biprodukt ved pyrolyse av våtgass (cracking).