Pyrolysebensin, hydrokarbonfraksjon som dannes ved petrokjemisk cracking av nafta o.l. Pyrolysebensin er det viktigste råstoff for utvinning av aromatkjemikalier, spesielt benzen, i Europa.