Pyrogallol, (av pyro- og lat. 'galleeple'), 1,3,5-benzentriol, fargeløs, krystallinsk forbindelse. En treverdig fenol med formel C6H3(OH)3 og smeltepunkt 133 °C. Fremstilles av gallussyre ved sterk opphetning med vann. Virker kraftig reduserende. Brukes bl.a. i fotografiske fremkallere, til absorpsjon av oksygen i gassanalyse, som reagens ved påvisning av antimon og vismut og i syntese av visse fargestoffer.