Pyrimidin, 1,3-diazin, C4N2H4, heterosyklisk forbindelse der to karbonatomer er erstattet av nitrogenatomer. Naturlig forekommende pyrimidinderivater har stor biologisk betydning idet de inngår i nukleinsyrer og koenzymer (se nukleinsyrer, Oppbygning). Syntetiske pyrimidinderivater brukes i farmasøytisk industri (sulfa- og barbituratpreparater).