Pyridoksal, en av tre naturlig forekommende former for vitamin B6. De andre to formene er pyridoksin og pyridoksamin. Alle er kjemisk nær beslektede pyridinderivater. Vitaminet syntetiseres av bakterier i tarmen og finnes ellers i kjøtt og kornvarer. Det fungerer i form av pyridoksalfosfat som prostetisk gruppe for mange enzymer med aminosyrer som substrat.