Pyrargyritt, (av pyro- og gr. 'sølv'), mørk rødgyldigerts, antimonsølvblende, et bløtt, mørkerødt til svart mineral, et sølvholdig sulfosalt, Ag3SbS3, som krystalliserer trigonalt. En ganske viktig sølverts (f.eks. Chile, Mexico). I Norge kjent bl.a. fra Kongsberg. Den tilsvarende arsenforbindelse er proustitt.