Pyramidefly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvingene er glinsende farget i brunt med en lys, bølget tverrstripe i ytre tredjedelen. Nattflyenes ellers så karakteristiske nyremerke mangler. Bakvingene er rustrøde. Vingespennet er 4–6 cm. Arten flyr på Sørøstlandet fra juli til september i løv- og blandingsskog. Larvene lever på ulike løvtrær.