H2N(CH2)4NH2, tetrametylendiamin, nedbrytningsprodukt ved forråtnelse av proteiner. Et amin som dannes ved spaltning av aminosyren arginin. I dyreceller dannes putrescin fra ornitin, og fungerer som forløper for de viktige polyaminene spermin og spermidin.