Pusteterapi, alternativ behandlingsmetode inspirert av bl.a. Wilhelm Reich, indisk yoga og kinesisk tai-chi (se wushu), basert på forestillingen om at måten en puster på er avgjørende for velvære og helse, både fysisk, psykisk og åndelig. Pusteterapi er i liten grad naturvitenskapelig fundert, men den hevdes å bidra til bedre konsentrasjonsevne, høyere livskvalitet og frigjøring av ens egentlige identitet. Pusteterapi kan kombineres med stemmebruk, sang, dans og annen bevegelse.