Pushball, ballspill mellom to lag à 11 spillere som forsøker å rulle eller trenge en stor, luftfylt lærball over motpartens mållinje, spilles etter noenlunde samme regler som i fotball. Ballen er ca. 1,8 m i diameter og veier nesten 25 kg. Spillet oppstod i USA i 1890-årene, men er lite kjent i Skandinavia, bortsett fra i oppvisninger. Også former hvor spillerne svømmer eller rir på hester.