Purpurmåler, sommerfuglart i familien målere. Fremvingene er okergule eller grågrønne med to eller tre purpurfargede tverrstriper. Bakvingene er ensfarget okergule. Vingespennet er 19–23 mm. Hannen har fjærformede antenner. Arten flyr fra mai til august i Sør-Norge, men er ikke vanlig. Larvene lever på ulike syrearter, særlig småsyre.