Purpurkarse, flerårig art i korsblomstfamilien. 1–10 cm høy, bladene sitter i rosett ved grunnen. Blomstene er purpurrøde og sitter i stengelspissen. Eneste norske voksested er på kalkgrus på Magerøya i Finnmark, vanlig på Svalbard. Purpurkarse er fredet.