Purpurhodeand, fugleart i andefamilien. Mindre enn bergand som den ellers er svært lik, men kan skilles fra denne på mer kantete hodeprofil, kortere hvitt vingebånd og – hos hanner – mer fiolett enn grønn glans i hodet. Hekker i Nord-Amerika. Tilfeldig gjest i Europa, påtruffet én gang i Norge per 2003 (Nord-Trøndelag 1999).