Punktprøving, (elektronikk), prosess der et kontinuerlig elektrisk signal avleses regelmessig og omgjøres til et tog av pulser med høyder som varierer i takt med signalspenningen. Se sampling.