Pungsvin, også kalt grisefot, Chaeropus ecaudatus,pungdyrart i punggrevlingfamilien, nå sannsynligvis utdødd. Plantespiser med bare to funksjonelle tær på fremfoten og en på bakfoten. Forekom i sparsomme bestander i ørkenstrøk i Australia. Se også punggrevlinger.