Pungoter, også kalt yapok eller vannopossum, Chironectes minimus, pungdyrart i pungrottefamilien. Det eneste pungdyret tilpasset et liv mer eller mindre i vann. Føttene har svømmehud, halen er utformet som et gripeorgan, men er betydelig tykkere enn hos andre pungrotter og fungerer som styreorgan under svømming. Pungen hos hunnen kan lukkes med en kraftig muskel, og dermed gjøres vanntett. Hannens testikler er trukket inn i en pung; dette forekommer ikke hos andre pungdyr. Kroppslengde 27–40 cm, hale 31–43 cm. Lever stort sett av insekter, krepsdyr, fisk og frosk. Nattaktiv. Utbredt i Sør- og Mellom-Amerika.