Pungmus, pungdyrslekt i rovpungdyrfamilien. Omfatter 12 arter. Små rottelignende pungdyr med spiss snute, store øyne og ører, samt en busket hale. De fleste artene er aktive bare om natten. Utbredt i Australia. Flere av artene er utryddelsestruet. Se også rovpungdyr.