Pungben, et par knokler som hos pungdyr springer frem fra underlivsbenet (skambenet). På hver side av dyret strekker de seg fremover i bukveggen, som de understøtter.