Punah, løvtre i familien Tetrameristaceae fra Malaysia og Indonesia. Kjerneveden er gulbrun, relativt grovfibrig og inneholder rikelig med krystaller. Punah har i fersk tilstand en ubehagelig lukt. Densitet ved 15 % fuktighet er ca. 0,73 g/cm3. Veden har vært brukt en del i Norge, særlig til listverk og terskler.