Pulvermåler, sommerfuglart i familien målere. Vingene er lærgule med et bredt, brunt tverrbånd over forvingene. Vingespenn 27–36 mm. Arten flyr fra mai til juli og er ganske vanlig i Sør-Norge.