Pulverdiffraksjon, eksperimentell teknikk som benytter røntgen- eller nøytronstråling til identifisering, karakterisering eller strukturbestemmelse av kjemiske forbindelser.