Pulsmetode, prinsipp for avstandsmåling der en pulsgiver sender ut kortvarige pulser av elektromagnetiske bølger (f.eks. laserlys) mot et prisme, som deretter blir reflektert tilbake til senderen. Ut fra tidsforløpet og kjennskap til de meteorologiske faktorer ( temperatur, trykk og luftfuktighet osv.) som påvirker forplantningshastigheten for de benyttede elektromagnetiske bølgene, kan man beregne avstanden.