Pulsamplitudemodulasjon, fork. PAM, en type modulasjon hvor informasjonen preges inn ved å variere amplituden av de enkelte pulser i et pulstog.