Pulpy kidney disease, infeksjonssykdom hos sau forårsaket av bakterien Clostridium perfringens, type D. Sykdommen har utbredelse verden over der det drives intensiv saueavl, og er meget plagsom. Det er ofte de største og raskest voksende lammene som angripes, og da særlig etter å ha kommet på proteinrikt gress eller kraftfôr. Bakterien, som normalt finnes i tarmen, vil da øke sin produksjon av en gift (toksin) som suges opp i blodet, og som vanligvis vil drepe dyret. Ved obduksjon er som regel det eneste karakteristiske funn en svært bløt nyrekonsistens, derav navnet. Det finnes effektive sera og vaksiner mot sykdommen, som i Norge stort sett kan sies å bli holdt i sjakk. Hører til sykdomsgruppen enterotoksemier.