Pulard, zoologisk betegnelse for sterilisert høne; i husdyrbruket brukt om slakt av unghøne som ikke har begynt å verpe, eller av unghane som ikke har fått spore.