Puku, partået klovdyrart i oksefamilien. Gressetende antilopeart med langhåret og ragget, gullgul pels. Den har korte og tykke horn, 40–54 cm lange, som bare er svakt lyreformet. Kroppslengde 126–142 cm, hale 28–32 cm, vekt 66–70 kg. Forekommer ved innsjøer, sumpmarker, langs elver og på elvesletter. Utbredt i Afrika; Kongo (Zaïre), Botswana, Angola, Zambia, Malawi og Tanzania.