Pukkelfluer, insektfamilie i ordenen tovinger. Ca. 1500 arter er kjent i verden, hvorav ca. 250 trolig finnes i Norge. De er små, kompakte arter med pukkelformet rygg, kort og bred bakkropp og svart eller brun farge. Vingene har i forkanten to kraftige ribber i indre halvdel, de øvrige ribbene er svake. Noen arter er vingeløse. De voksne kan påtreffes på blader, stammer o.l., dessuten ofte i vinduer. Larvene lever på dødt organisk materiale av f.eks. sopp, planter, insekter eller snegler. Mange utvikles som parasitter i andre insekter. Én art påtreffes vanlig i likkister som kan ha vært nedgravd i flere år.