Pugilisme er det samme som boksing eller nevekamp.