Puelche, indiansk folk som holdt til på slettelandet (pampas) i det nordlige Chile og Argentina. Språket hørte til det andisk-ekvatoriale phylum, og både språklig og kulturelt var de beslektet med tehuelche. Puelche drev opprinnelig jakt på nandu og guanako. Etter at hesten ble innført i området, ble livsform og jaktteknikk endret. Hesten ble utnyttet både som ridedyr og matressurs. På 1700-tallet ble puelche absorbert av mapuche, og etter at pampasindianerne led militært nederlag i 1883, mistet puelche, i likhet med de andre gruppene, etter hvert sin identitet og gikk opp i gaucho-befolkningen.