Puduer, partået klovdyrslekt i hjortefamilien. Slekten har bare to arter, som er de minste av hjortedyrene. Skulderhøyden er bare 25–43 cm, og vekten 5,8–13,4 kg. Pelsen er rødbrun. Hannene har spisse, opptil 10 cm lange gevirstenger. Pudu puda forekommer i lavereliggende områder i det sørlige Sør-Amerika; Pudu mephistophiles i høyereliggende partier av Andesfjellene i nordlige Sør-Amerika. Artene er sårbare eller utrydningstruet.