publikasjon (psykologi)

Publikasjon er en offentliggjøring av forskningsfunn, typisk i artikler eller bøker.

Når forskere skal publisere sine forskningsfunn i vitenskapelige tidsskrifter eller bøker, går manuskriptet gjennom en omfattende prosess med fagfellevurdering (engelsk: peer review) før produktet eventuelt aksepteres for publikasjon. Fagfellevurderingen innebærer at bare en del av de innsendte forskningsbidragene aksepteres. Arbeider som aksepteres blir, etter publikasjon, indeksert i søkbare databaser, der andre forskere lett får tilgang til tittel og sammendrag.

Fagfellevurdering

Ekspertvurderinger av forskningsbidrag gjennomføres ut fra bestemte kvalitetskriterier, typisk om bidraget tilfører noe nytt til forskningsfeltet, og om konklusjonene har dekning i data som rapporteres. Noen tidsskrifter praktiserer full anonymitet, der både forfattere og ekspertvurderere er anonyme, andre tidsskrifter praktiserer delvis anonymitet ved at forfattere fremstår med fullt navn mens ekspertvurdererne er anonyme til produktet eventuelt er publisert. Både forfattere og vurderere må typisk undertegne en erklæring vedrørende mulige interessekonflikter. Eksperter vurderer typisk forskningsbidrag uten økonomisk vederlag.

Fagfellevurdering som gjennomføres av forskningsbidrag må skilles fra vurderinger som gjøres av lærebøker og andre faglige bidrag som publiseres for salg til allmenheten. I slike tilfeller vil forlagene typisk innhente en faglig vurdering fra en ekspert, men i vurderingen om publikasjon inngår også en markedsanalyse. Samlet betyr dette at publisert fagstoff uten tradisjonell fagfellevurdering faglig sett må betraktes med kritiske øyne.

Krav til produktet som skal publiseres

Produktet som sendes inn for vurdering til publikasjon følger visse retningslinjer. En vanlig standard er den som er utarbeidet av den amerikanske psykologiforeningen, American Psychological Association (APA). Den såkalte APA-standarden foreligger nå i syvende utgave. Denne spesifiserer detaljerte regler for språkbruk, etikk, formatering og struktur. En empirisk artikkel inneholder eksempelvis klare elementer (sammendrag, innledning, metode, resultater, diskusjon, referanser), der sammendraget er spesielt viktig fordi det er dette som inngår i søkbare databaser. APA har også den ledende databasen i psykologi, PsycInfo.

Det publiserte produktet

Det finnes et utall av publiseringskilder, og de varierer sterkt i kvalitet. Mens de mest prestisjefylte tidsskriftene, så som Science, Nature og Psychological Review har svært strenge krav til de artikler som kan aksepteres, finnes det tidsskrifter som publiserer omtrent alt de mottar. Dette betyr at leseren alltid bør undersøke ikke bare om et bidrag er publisert, men også hvor dette er publisert. I Norge opprettholder NSD en database for statistikk om høgre utdanning (DBH), der aktuelle tidsskrifter er søkbare. Tidsskrifter man ikke finner i denne oversikten, bør sees på med skepsis.

Publiseringskanaler skiller seg på en viktig måte i om de er åpent tilgjengelige (open access) eller ikke. I sistnevnte tilfelle er det gratis for forskeren å publisere der, men tilgjengelighet etter publikasjon krever betaling. For åpent tilgjengelige tidsskrifter, som i dag sterkt anbefales i Norge, må forskeren (eller lærestedet denne tilhører) betale en publiseringsavgift som så sikrer at artikkelen er fritt tilgjengelig. I begge tilfeller gjelder likevel prinsippet om fagfellevurdering.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

NSD sin oversikt over publiseringskanaler

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg