Pteropodslam, kalkholdig leire som finnes i dyphavet. Har omtrent samme utbredelsesforhold som globigerinaslam, men inneholder skall av vingesnegler (Pteropoda).