Pteriner, fargede forbindelser som inneholder to sammensmeltede aromatiske ringer med 4 N-atomer. Forekommer i insekter, f.eks. i form av xanthopterin i bl.a. sommerfuglvinger og veps. Biopterin, dihydroksipropylpterin, er i små mengder meget utbredt i naturen. Tetrahydrobiopterin er en kofaktor for enzymet fenylalaninhydroksylase, se Føllings sykdom. Vitaminet folsyre inneholder metylpterin i molekylet (se vitaminer). Videre er pterin kofaktor i enzymet fotolyase som utfører blåttlysavhengig reparasjon (fotoreaktivering) av skader i DNA indusert av UV-stråling. Enzymet nitratreduktase i planter som oksiderer nitrat til nitritt inneholder molybden bundet til pterin.