Psykisk kirurgi, betegnelse brukt om «mirakeloperasjoner» som hevdes å bli utført med bare hendene, uten kniv eller instrumenter av noe slag. Fenomenet knyttes særlig til filippinske heksedoktorer. Psykisk kirurgi avvises som humbug fra vitenskapelig hold.