Psifly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvingene er grå med svarte tegninger, hvorav tre på hver vinge minner om den greske bokstaven psi (Ψ). Vingespennet er 34–39 mm. Arten flyr fra juni til august i skogkanter og på buskmark. Den er vanlig i Norge fra Oslofjord-området til Hordaland. Larvene lever på ulike løvtrær, også frukttrær der de av og til kan opptre som skadedyr på bladverket.