Pseudosyrer, (av pseudo-), organiske forbindelser som kan opptre både som en nøytral forbindelse og som en syre. Et eksempel er fenylnitrometan, som kan opptre i nøytral form C6H5–CH2–NO2 og i sur form (aciform) C6H5–CH=NO–OH.