Pseudosymmetri, (av pseudo-), tilsynelatende høyere symmetri hos en krystall, f.eks. ved at to akselengder er nesten like lange eller at en vinkel bare er ubetydelig forskjellig fra 90° (se krystallografi og krystallsystemer). Pseudosymmetri kan også fremkomme ved tvillingdannelse (se mimesi og tvillingkrystaller).