Pseudopodier, midlertidige utløpere av cellens cytoplasma hos mange encellede, eukaryote organismer, særlig amøber. Tjener cellens bevegelse («amøboid bevegelse») og næringsopptak. Cellen forflytter seg ved at cytoplasma-utløpere strekkes ut i bevegelsesretningen, hvoretter celleinnholdet flyter over i utløperne. Ulike grupper av encellede organismer har pseudopodier med karakteristisk bygning, f.eks. korte og stumpe (lobopodier), fine tråder (filopodier), forgrenet-sammenløpende som nettverk (rhizopodier) eller med en indre støttende skjelettstav (axopodier). Hos flercellede dyr dannes pseudopodier hos bevegelige celler som gjør tjeneste i organismens forsvar og renovasjon, f.eks. hvite blodceller og eteceller (makrofager).